วิธีการปลูกกัญชาแบบOutdoor

วิธีการปลูกกัญชาแบบOutdoor ให้ทนต่อสภาพอากาศและได้ผลผลิตดี

วิธีการปลูกกัญชาแบบOutdoor การปลูกกัญชากลางแจ้ง แบบระบบเปิด หรือสภาพแปลง (Outdoor) เป็นวิธีปลูกที่ลงทุนน้อยให้ผลผลิตเยอะกว่าการปลูกกัญชาในร่ม (Indoor) เป็นการปลูกอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแสงแดด อุณหภูมิ ความชื้อ สภาพอากาศร้อน เย็น หนาว ลมพายุ ฝนตกหนัก ฝนแล้ง แมลง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะเป็นปัญหาให้กับต้นกัญชาได้ ถูกต้องถึงจะได้ผลผลิตที่ดีงาม ตามที่เราต้องการ วิธีการปลูกกัญชาแบบOutdoorให้ได้ดอกสวย ในการปลูกกัญชาแบบกลางแจ้ง ผู้ปลูกจำเป็นต้องทราบถึงสภาพแวดล้อมเบื้องต้นที่เหมาะสมในการปลูก เพื่อที่จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจในการปลูกและสามารถผลิตกัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ส่งผลให้ได้ผลผลิตสูง ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยการผลิตต่ำ ซึ่งการปลูกกัญชาแบบระบบเปิดผู้ปลูกต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ การจัดวิธีการปลูกกัญชาแบบOutdoor เว็บข่าวสารกัญชาแบบออนไลน์

วิธีการปลูกกัญชาแบบOutdoor แบ่งแยกตามสภาพแวดล้อมการปลูก

วิธีการปลูกกัญชาแบบOutdoor_h1

1.วิธีปลูกกัญชากลางแจ้ง (Outdoor) เป็นวิธีที่เริ่มต้นง่ายที่สุด แค่มีพื้นที่ว่าง ก็ลงมือปลูกได้เลย วิธีนี้อาศัยปัจจัยการผลิตจากธรรมชาติเป็นหลัก จึงควบคุมสภาพแวดล้อมได้ยากมาก ต้องรอพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อให้รับแสงในการสังเคราะห์แสง และเนื่องจากกัญชาเป็นพืชวันสั้น จึงต้องรอฤดูหนาวเพื่อให้เป็นวันสั้นและอากาศเย็น ต้นกัญชาถึงจะออกดอก ซึ่งหมายความว่าใน 1 ปี ต้นกัญชาที่ปลูกกลางแจ้งจะให้ผลผลิตเพียง 1 รอบเท่านั้น วิธิปลูกกัญชากลางแจ้ง (Outdoor) ยังมีปัญหาจากแมลงศัตรูพืชต่าง ๆ วิธีการปลูกกัญชาแบบOutdoorกลางแจ้ง ที่จะมารบกวนทำให้ผลิตตกต่ำ จนถึงขั้นสูญเสียผลผลิตทั้งหมดได้ และการปลูกกัญชาในประเทศไทยยัง เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย หากทำการปลูกกลางแจ้งจะมีความเสี่ยงต่อการถูกจับดำเนินคดีอีกด้วย การปลูกกัญชากลางแจ้งนั้นถ้ามีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการ การปลูกกลางแจ้งก็สามารถให้ผลผลิตปริมาณมากเช่นกัน จะเห็นได้ว่าวิธีปลูกกัญชากลางแจ้งนั้นเป็นวิธีที่เริ่มต้นง่ายแต่จบยากและมีความเสี่ยงสูง วิธีการปลูกกัญชาแบบOutdoorให้ได้ดอกสวย

2.วิธีปลูกกัญชา ในร่ม (Indoor) เป็นวิธีที่เริ่มต้นได้ยาก เพราะต้องใช้อุปกรณ์มาก วิธีนี้อาศัยปัจจัยการผลิตจากการสร้างขึ้นของมนุษย์เป็นหลัก โดยจะปลูกกัญชาในบ้าน ในโรงเรือน หรือในเต็นท์ปลูก เป็นระบบปิดอาศัยแสงแดดเทียมจากไฟปลูกต้นไม้ ทำให้สามารถควบคุมชั่วโมงการรับแสงของต้นกัญชาได้ บังคับให้กัญชาออกดอกเมื่อไหร่ก็ได้ ใน 1 ปี จึงสามารถปลูกได้หลายรอบ ควบคุมอุณหภูมิโดยใช้เครื่องปรับอากาศ จึงทำให้อากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตตลอดการปลูก และยังสามารถควบคุมความชื้อป้องกันการเกิด เชื้อราได้เป็นอย่างดี มีการเติมคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยในการสร้างอาหารของต้นกัญชาทำให้ได้ผลผลิตปริมาณมากขึ้น วิธีปลูกกัญชาในร่ม ที่เป็นระบบปิดปลอดภัยจากแมลงศัตรูพืชเป็นอย่างมาก เพราะระบบปิดทำให้แมลงไม่สามารถเข้ามารบกวนต้นกัญชาได้ และการปลูกกัญชาในระบบปิดทำให้ลับหูลับตาปลอดภัยจากการตรวจจับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ วิธีการนี้จึงเป็นที่นิยมปลูกกันมาก วิธีการปลูกกัญชาแบบOutdoorง่ายๆ

วิธีการปลูกกัญชาแบบOutdoor การเลือกสายพันธุ์กัญชาสำหรับปลูก

ในการปลูกสำหรับมือใหม่หรือผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ ในการปลูกกัญชาแบบ วิธีการปลูกกัญชาแบบOutdoorให้ได้ผลผลิตเยอะ ควรเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะกับสภาพอากาศ อุณภูมิและช่วงเวลาที่จะทำการปลูก ความทนต่อ แมลงหรือศัตรูพืชได้ดี การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์กัญชาที่จะนำมาใช้ควรเป็นเมล็ดที่สดใหม่ เมล็ดดูดี แข็งแรง สายพันธุ์ดี ขนาดของความสูงของสายพันธุ์ที่จะใช้ดูจากสถานที่ที่ปลูกว่ามีพื้นที่เหมาะสมหรือไม่สำหรับความสูงของต้นกัญชาที่จะปลูก การปลูกกัญชาแบบ Outdoor สายพันธุ์ที่เหมาะสมจะเป็นสายพันธุ์กัญชาประเภท photo และเป็นชนิดสายพันธุ์กัญชา Sativa หรือ Hybrid เพราะต้นกัญชาจะสูงใหญ่ ให้ผลผลิตสูงและทนต่อสภาพอากาศร้อนของประเทศไทยได้ดี วิธีการปลูกกัญชาแบบOutdoorให้ได้ดอกสวย

ดินสำหรับปลูกกัญชา

ดินเป็นมวลที่ยึดเกาะของต้นพืช วิธีการปลูกกัญชาแบบOutdoorป้องกันแมลง ทำให้ต้นพืชตั้งต้นอย่างมั่นคงและยังเป็นแหล่งอาหารที่ยังไม่ผ่านการปรุง ของต้นพืชด้วย และช่วยรักษาความชื้น กักเก็บธาตุอาหารต่าง ๆ เอาไว้ ดินสำหรับปลูกกัญชาให้สามารถเจริญเติบโตได้ดี โครงสร้างร่วนซุยระบายน้ำได้ดี และมีอินทรียวัตถุสูง ซึ่งสภาพดินที่เหมาะสมควรมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 5.5-6.5 และเนื้อดินที่เหมาะสมในการปลูก คือ เนื้อดินร่วนปนทราย (Sandy loam) แต่เนื้อดินที่ควรหลีกเลี่ยง คือ ดินเหนียวจัด (Heavy clay) เนื่องจากมีการระบายน้ำและอากาศไม่ดี และ ดินทราย (sandy soil) มีข้อจำกัดเรื่องของการอุ้มน้ำ เก็บน้ำไม่อยู่ทำให้สภาพของดินแห้ง พื้นที่ปลูกกัญชาสภาพดินไม่ควรมีชั้นดานผายในดินแปลง นอกจากจะทำให้รากของกัญชานั้นจะไม่เจริญเติบโต วิธีการปลูกกัญชาแบบOutdoorให้ต้นสมบูรณ์

ความลาดชัน

ความลาดชันเป็นปัจจัยที่มีความสักพันธ์ในการจัดการแปลงและการเก็บเกี่ยว โดยพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 35% ไม่ควรปลูกพืชสกุลกัญชา เนื่องจากจะทำให้มีปัญหาในการเก็บเกี่ยว และความลาดชันในอุดคติที่เหมาะสมกับการปลูกกัญชาคือ ความลาดชันที่ 5 % จะได้ผลผลิตที่มากพอสมควร และสะดวกในการเก็บเกี่ยว

กัญชาเป็นยารักษาโรค/ภาวะอาการที่สามารถใช้ยากัญชาได้

6 โรค/ภาวะอาการ ที่สารกัญชาได้ประโยชน์ในการรักษา โดยมีข้อมูลวิชาการสบับสนุนชัดเจน ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด

 • โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา
 • ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
 • ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วย AIDS ที่มีน้ำหนักน้อย
 • การเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง หรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต

4 กลุ่มโรค / ภาวะ ที่น่าจะได้รับประโยชน์จากสารกัญชา แต่ยังต้องการงานวิจัยสนับสนุนเพิ่มเติม

 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคอัลไซเมอร์
 • โรคปลอกประสาทอักเสบอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง)
 • โรคอื่น ๆ ที่มีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการว่าน่าจะได้ประโยชน์

คนที่ไม่สามารถใช้ยากัญชาได้

 • กำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • มีความเสี่ยงสูงในการทำร้ายตนเอง
 • โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว โรคจิตจากสารเสพติด โรคจิตเภท
 • รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตับ โรคไต ที่มีอาการรุนแรง
 • มีประวัติแพ้สารสกัดกัญชา

เว็บข่าวกัญชา :: weedbong420.com