การเลือกสายพันธุ์กัญชา ตัวไหนดี

การเลือกสายพันธุ์กัญชา คือ อีกหนึ่งสิ่งที่ตอนนี้คนในวงการสายเขียวนั้นได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งนี้นั่นก็คือกัญชานั้นเอง ซึ่งหลายคนนั้นอาจ จะมีความสนใจ แต่ยังลังเไม่รู้ว่าสายพันธุ์ของกัญชานั้นตัวไหนดี ซึ่งตัวนั้น ตัวนี้คนอื่นเขาก็บอกว่าดี จนเราเองนั้นก็ ไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนดี ซึ่งในวันนี้นั้นเราก็จะมาแนะนำวิธีในการเลือกสายพันธุ์กัญชาที่เรานั้นใจนั้นเอง เพื่อที่จะได้ เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเลือกสายพันธุ์ไหนนั้นดีที่สุดนั้นเอง และสายพันธุ์ของกัญชานั้นให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

ในด้านของการรักษานั้น ถ้าหากว่าบุคคลไหนภายในบ้านของเรานั้น หรือว่าตัวของเราเองนั้นได้มีการไปลงทะเบียน ของผู้ป่วยที่ได้รับใบอนุญาตในการที่จะปลูกกัญชา เพื่อที่จะเก็บไว้ใช้ในการรักกษาตัวเองได้นั้น และอยากที่จะลอง เริ่มทดลองปลูกกัญชาต้นแรกเพื่อที่ได้เก็บไว้เป็นยา หรือสกัดเอาน้ำมันกัญชานั้นมาไว้ใช้เองที่บ้านนั้นเอง ซึ่งหลายๆ คนนั้นอาจจะยังไม่ทราบดีว่ากัญชาสายพันธุ์ไหน

ที่จะเหมาะกับการรักษาโรคของเราเอง ซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปได้นั้น อยากจะแนะนำให้เรานั้นลองศึกษาสายพันธุ์ที่เป็น เมดิคัลสเตน (Medical strains) ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นจะมีสัดส่วน CBD ต่อ THC ที่จะสูงกว่าสายพันธุ์ทั่วๆ ไป เช่น CBD:THC = 1:1 หรือ 2:1 ซึ่งสายพันธุ์ที่เน้นไปที่สารตัว CBD มากๆ นั้น

เมื่อเวลาที่กัญชานั้นออกฤทธิ์นั้นจะเกิดอาการเมา high จากฤทธิ์ของสาร THC ที่ยังมีไม่มากเท่าไหร่นัก เพราะเนื่องจาก ว่าสาร CBD นั้นจะเป็นตัวที่ช่วยบรรเทาอาการ High นั้นลดลง และ CBD นั้นยังเป็นตัวที่ช่วยในการผ่อนคลายของ ร่างกาย (body high) ลดอาการเจ็บปวด รีแล็กซ์ ช่วยลดความกังวล

ซึ่งใครหลายคนนั้นอาจจะตั้งคำถามว่า ถ้าหากว่า CBD นั้นก็เป็นตัวช่วยในการผ่อนคลาย และช่วยลดอาการความเจ็บปวดได้แล้วนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้สาร THC ได้หรือ ไม่ ซึ่งจากผลงานการวิจัยในต่างประเทศนั้นได้มีการระบุไว้ว่า ในการรักษาที่จะเกิดประสิทธิภาพที่ดี และเห็นผลดีนั้น การรักษาที่ดีควรที่จะมีสาร CBD และ THC นั้นจะต้องมีการทำงานควบคู่กันในปริมาณ และสัดส่วนที่เหมาะสมนั้นเอง 

ซึ่งกัญชาในงานวิจัยนั้น ได้มีการเผยข้อมูลมาแล้วว่า กัญชานั้นมีความอันตรายที่น้อยกว่าเหล้า และบุหรี่เสียอีก ในเรื่อง ของความปลอดภัยของทางสุขภาพ และความปลอดภัยในการดำรงชีวิต และจากการศึกาานั้นยังไม่เคยพบผู้เสียชีวิตจาก การสูบกัญชาที่มากจนเกินขนาดนั้นเอง ซึ่งสายพันธุ์ที่ให้ความบันเทิง และสันทนาการนั้นคงจะเป็น ซาติว่า (sativa) ที่มีสาร THC นั้นค่อนข้างที่จะสูง และใน ปัจจุบันนี้นั้น ก็มีอีกหลายสายพันธุ์ที่ได้มีการถูกพัฒาจนได้สาร THC ที่สูงมากกว่า 20% ซึ่งในบางสายพันธุ์นั้นก็พบ สาร THC นั้นมากถึง 25-26% กันเลยนั่นเอง

ซึ่งสายพันธุ์กัญชาในปัจจุบบันนี้นั้นมาจากสายพันธุ์ที่แตกแยกย่อยออกมาไม่น่อยกว่า 1,000 ชื่อ ซึ่งได้มีการพัฒนาจากค่าย เมล็ดทั่วโลก ซึ่งพันธุ์ต่างๆ เกือบ 90% นั้นส่วนมากนั้นก็จะเป็น Indica และ Sativa ที่ซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของแต่ละ ประเทศ อีกทั้งก็ยังมีสายพันธุ์ Ruderalis ที่ได้มีการผสมในส่วนของเมล็ดออโต้อีกด้วยนั้นเอง 

ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อควรระวงัในการเลือกใช้แต่ละสายพันธุ์นั้นต้องจำไว้เสมอว่า แต่ละสายพันธุ์นั้นก็จะมีผลกระทบ และการ ออกฤทธิ์ที่แตกต่างออกไปกับแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าผลลับที่ได้นั้นย่อมไม่เหมือนกัน เพราะร่างกายของคน เรานั้นจะมีประสิทธิภาพในการรับสาร THC CBD นั้นที่แตกต่างกันออกไป แต่ถึงอย่างไรก็ตามการปลูกกัญชาภายใน ประเทศไทยบ้านเรานั้นโดยที่ไม่ได้รัยอนุญาต ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คงต้องวันที่กฏหมายบ้านเรา นั้นมีการเปิดกว้างมากกว่านี้ก่อน

อ่านข่าวสารเพิ่มเติม >>> weedbong420.com <<<