กัญชา ออโต้ โฟโต้ การปลูกกัญชาแบบ ออโต้ กับ โฟโต้ ต่างกันยังไงแล้วเราจะเลือกปลูกแบบไหนดี

กัญชา ออโต้ โฟโต้ เป็นคำถามที่หลายๆ คนที่พึ่งจะเริ่มปลูกกัญชาคงเคยสงสัยและคิดไม่ตกว่าจะเลือกปลูกแบบไหนดี ระหว่างโฟโต้กับออโต้ หลายๆท่านคงจะทราบอยู้บางว่า การปลูกกัญชาออโต้ได้ผลผลิตน้อยกว่า แต่ใช้ระยะเวลาในการปลูกที่สั้นกว่า การปลูกกัญชาแบบโฟโต้โฟโต้ กัญชา ออโต้ โฟโต้ ต่างกันยังไง ก่อนหน้านี้พืชกัญชาไม่ได้มีทางเลือกให้ผู้ปลูกสามารถเลือกปลูกแบบโฟโต้และออโต้ได้และระยะเวลาในการปลูกกัญชาเดิมทีแล้วขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ซาติว่า อินดิก้า รูเดราลิส ที่มีระยะเวลาตามสภาพแวดล้อมถิ่นกำเนิดของสายพันธุ์กัญชา ซาติว่าจะมีระยะเวลาในการเติบโตมากทีสุด  รองลงมาเป็นอินดิก้า และ รูเดราลิสตามลำดับ เนื่องจาก อินดิก้าและรูเดราลิสเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนและมีสภาพอากาศโหดร้ายในการดำรงชีวิตของพืชจึงมีระยะในการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ในระยะเวลาอันสั้น แต่เมื่อมนุษย์ได้ทำการเพาะปลูกกัญชาขึ้นอย่างจริงจัง จึงเกิดการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ ตัดต่อพันธุกรรม การคัดเลือกแม่พันธุ์ การสร้างสายพันธุ์ใหม่ๆจึงเกิดเป็นกัญชาออโต้ (Autoflowering) คล้ายกับผักบรอกโคลีที่เดิมทีไม่ใช่ผักที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติแต่เป็นพืชมัสตาร์ดป่า มนุษย์สร้างมันขึ้นมาโดยการเลือกหัวที่ออกดอกขนาดใหญ่และลำต้นหนา อันที่จริงผักสมัยใหม่ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งหมดเช่นกัน

กัญชา ออโต้ โฟโต้คืออะไร (What are photoperiod cannabis plants)

กัญชา ออโต้ โฟโต้_H1

ปลูกกัญชาโฟโต้ กัญชาโฟโต้มาจากคำว่า Photoperiod ที่แปลว่าช่วงแสงที่พืชได้รับ กัญชาโฟโต้จะมีวัฏจักรการเจริญเติบโตที่ต้องมีทั้งแสงสว่างและความืด กัญชาที่เติบโตขึ้นเองในธรรมชาติจะออกดอกในช่วงฤดูหนาวที่มีแสงน้อยและมีความมืดประมาณ 12 ชั่วโมง จึงเป็นที่มาของการให้แสงไฟในการปลูกกัญชาในที่ร่ม (Indoor) กัญชา ออโต้ โฟโต้ควรใช้ไฟแบบไหน ในช่วงออกดอกจะให้แสงไฟแบบ 12/12 กล่าวคือให้แสงไฟ 12 ชั่วโมงและปิดไฟ 12 ชั่วโมงในขณะที่ช่วงทำใบให้แสงไฟ 18 ชั่วโมงและปิดไฟ 6 ชั่วโมง หากคุณปลูกในที่ร่มโดยให้แสง 18 ชั่วโมงและปิดไฟ 6 ชั่วโมงไปเรื่อยๆต้นกัญชาโฟโต้ของคุณจะไม่ออกดอกเนื่องจากพืชคิดว่าตอนนี้ยังอยู่ในหน้าร้อนไม่ใช่หน้าหนาวที่ต้องออกดอกจนกว่าคุณจะเปลี่ยนเวลาในการเปิด-ปิดไฟเป็น 12/12 การกำหนดเวลาให้แสงไฟสำหรับกัญชาโฟโต้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการจำลองฤดูกาลให้กับต้นกัญชา โดยทั่วไปต้นกัญชาโฟโต้จะใหญ่ไม่เกิน 30% ของกระถางถ้าเกิน 30% แปลว่าคุณปลูกได้ดีมากๆ นักปลูกส่วนใหญ่มักจะปลูกกัญชาโฟโต้และเลือกกัญชาสายพันธุ์ซาติว่า (Sativa) เนื่องจากกัญชาซาติว่าสามารถเจริญเติบโตได้มากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ลักษณะทางกายภาพของกัญชาโฟโต้จะมีลำต้นที่สูงและกิ่งที่ยาวกว่ากัญชาออโต้หากคุณปลูกแบบในที่แจ้ง (Outdoor) กัญชา โฟโต้ ผลผลิตเยอะกว่า

กัญชา ออโต้ โฟโต้คืออะไร (What are autoflowering cannabis plants)

ปลูกกัญชาออโต้  กัญชาออโต้มาจากคำว่า Autoflowering ที่แปลว่าทำดอกอัตโนมัติ กล่าวคือกัญชาออโต้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเพื่อเริ่มออกดอก หลังจากที่พืชพัฒนากิ่งก้านได้ไม่กี่กิ่งก็เริ่มออกดอก “โดยอัตโนมัติ” ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้กัญชาลักษณะนี้ถูกตั้งชื่อว่าออโต้ฟลาวเวอร์ กัญชา ออโต้ โฟโต้ควรใช้ไฟแบบไหน คุณจะให้แสงต้นกัญชาออโต้ 12/12 ทั้งทำใบจนถึงทำดอกต้นออโต้ก็จะออกดอกให้กับคุณ เคยสงสัยไหมว่าการออกโดยอัตโนมัติหรือที่เราเรียกกันว่าออโต้มาจากไหน การออกดอกอัตโนมัติเกิดจากนักผสมพันธุ์พืช (Breeder) พบเจอสายพันธุ์กัญชารูเดราลิส (Ruderalis) ที่เกิดและเติบโตได้ในสภาพอากาศที่หนาวจัดและมีแสงน้อย พันธุกรรมต้นกัญชาสายพันธุ์นี้ได้เปลี่ยนจากการเอาชีวิตรอดโดยการปรับเปลี่ยนช่วงชีวิตตามฤดูกาลเป็นการเอาชีวิตรอดภายในช่วงเวลาอันสั้นแทน กัญชา ออโต้ โฟโต้ให้ผลผลิตรวดเร็ว อย่างไรก็ตามสายพันธุ์กัญชารูเดราลิสที่มีประโยชน์ในเรื่องระยะเวลาการปลูกและเก็บเกี่ยวได้เร็วแต่กลับมีประสิทธิภาพทั้งในด้าน สาร กลิ่น รสชาติ น้อยมาก น้อยซะจนไม่สามารถออกฤทธิ์ใดๆต่อมนุษย์ได้เลย นักผสมพันธุ์พืชเห็นข้อดีและข้อเสียในส่วนนี้จึงนำมาผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ และดึงเอายีนส์ออโต้ฟลาวเวอร์มาใช้กับสายพันธุ์กัญชาที่มี สาร กลิ่น รสชาติที่ดี จึงเกิดเป็น กัญชาออโต้ฟลาวเวอร์ที่มีข้อดีด้านความเร็วและมีสาร กลิ่น รสชาติที่ดี ไม่แพ้กับกัญชาโฟโต้เลย ลักษณะทางกายภาพของกัญชาออโต้จะมีลำต้นเตี้ย ระยะเวลาในการปลูกกัญชาออโต้ใช้เวลาในการปลูก 7-11 สัปดาห์ต่อรอบปลูก กัญชาออโต้ใช้เวลาทำใบ 4-6 สัปดาห์ แต่ถ้าหากรากเต็มกระถางแล้วอาจจะทำให้ต้นกัญชาออโต้ทำดอกได้เร็วขึ้น แม้ว่าต้นกัญชาออโต้จะเจริญเติบโตได้ดีในที่แสงน้อยแต่ก็ใช้แสงในการผลิตอาหาร ดังนั้นต้นกัญชาออโต้ที่ได้รับแสงรูปแบบ 18/6 (เปิดไฟ 18 ชั่วโมง ปิดไฟ 6 ชั่วโมง) จะให้ผลผลิตมากกว่าต้นกัญชาออโต้ที่ปลูกในที่ที่มีแสงน้อย ถ้าหากต้องการดึงประสิทธิภาพของกัญชาสายพันธุ์ออโต้ออกมามากที่สุดโดยมีไตรโคมมากขึ้นและเนื้อดอกมากขึ้นกว่าเดิมควรให้ไฟรูปแบบ 18/6 หรือ 24/4 อย่างไรก็ตามหากต้นกัญชาออโต้ได้รับแสง 8-12 ชั่วโมงต่อวันก็ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วเช่นกัน

ดอกกัญชามีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

ในดอกกัญชานั้นเมื่อทำการสกัดเอาสารที่สำคัญออกมา จะได้สารสกัดด้วยกัน 2 ส่วน โดยมีการแยกไปใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ กัญชาไทยแลนด์ดีที่สุด

 • ช่อและดอกกัญชาที่จะใช้ในทางการแพทย์ได้นั้น ไม่สามารถนำมาใช้สดๆได้เลยทันที แต่ต้องผ่านกระบวนการสกัดเพื่อให้ได้สารสกัดส่วนแรกที่ต้องการออกมาเสียก่อนโดยสารนั้นมีชื่อว่า CBD (Cannabidiol) บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นสารที่มี HTC ที่ทำให้คนเกิดความเคลิบเคลิ้มต่ำไม่ถึง 01 เปอร์เซ็นต์ โดยจะใช้สารตัวนี้ในการวิเคราะห์และทดลองเกี่ยวกับตัวยาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนำไปพัฒนาเป็นตัวยาที่มีความสำคัญเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยในอนาคต
 • สารสกัดกัญชาในส่วนที่สอง จะถูกนำมาใช้เป็นสารสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี CBD (Cannabidiol) เป็นส่วนประกอบหลัก โดยตัวนี้จะมีค่า THC ไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใช้เป็นตัวยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพราะว่าสารตัวนี้มีสรรพคุณทางยานั่นเอง สามารถรักษาอาการของโรคได้หลายโรค ไม่ว่าจะเป็นอาการลมชัก พาร์กินสัน เป็นต้น โดยหลังจากที่นำไปใช้ผู้ใช้จะไม่เกิดอาการต่อจิตประสาท แม้ว่าจะมีการใช้บ่อยๆก็ไม่ทำให้เกิดการเสพติดเหมือนยาเสพติด

            เห็นถึงความมหัศจรรย์ของพืชชนิดนี้แล้วก็อดทึ่งไม่ได้ หลังจากที่มีการเปิดการค้าได้อย่างเสรีในกัญชา เชื่อว่าหลายๆคนเล็งเห็นประโยชน์ที่มีอยู่แน่นอน และไม่เพียงแค่ดอกและใบจะมีประโยชน์เพียงแค่อย่างเดียวนะคะ แต่ว่าส่วนอื่นๆของต้นกัญชาก็ยังเป็นประโยชน์ที่สามารถนำไปทำเงินได้อีก ดังข้อมูลที่น่าสนใจในหัวข้อต่อไป

ข้อดี ข้อเสียของกัญชา

ข้อดีของกัญชา

 1. หากคุณกำลังเบื่ออาหาร มีความอยากอาหารน้อยลง การรับประทานกันชาสามารถช่วยให้คุณมีความอยากอาหารมากขึ้น
 2. รู้สึกไม่สบาย มีอาการวิงเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียน การรับประทานกันชาสามารถบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน
 3. ในใบกัญชามีสาร Cannabinoids หากผู้ที่มีอาการซึมเศร้าได้สารรับตัวนี้ สามารถลดพฤติกรรมรุนแรงทางด้านอารมณ์ลงได้
 4. ในงานวิจัยได้ค้นพบว่า สาร THC ที่อยู่ในใบกัญชาสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์
 5. กัญชาทำให้เนื้องอกเนื้อร้ายอย่างมะเร็งหดเหี่ยวลดลงได้
 6. ผู้ที่นอนไม่ค่อยหลับ การรับประทานกัญชาจะช่วยให้คุณหลับสบายมากขึ้น

ข้อเสียของกัญชา

 1. เนื่องจากกัญชามีฤทธิ์กระตุ้นประสาท หากผู้เสพใช้ในปริมาณที่มากเกินไป อาจทำให้ผู้เสพมีอาการมึนเมาคล้ายเหล้า เห็นภาพหล่อน หูแวว หวาดระแวง ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
 2. ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต ไม่ควรเสพกัญชา เพราะจะส่งผลให้เกิดความสับสน วิตกกังวล สมาธิสั้น จนถึงขั้นเสียการทรงตัว
 3. การเสพกัญชาในปริมาณและติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ร่างกายของคุณเสื่อมโทรมและอาจก่อให้เกิดโรคได้ง่ายขึ้น เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง น้ำหนักตัวลดลง ซูบผอม
 4. กัญชายังทำให้ปริมาณอสุจิในเพศชายลดน้อยลง เพราะมีฤทธิ์ที่ส่งผลต่อฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของเพศชาย
 5. การสูบกัญชาในปริมาณ 4 ม้วน เทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ 1 ซอง และยังมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้มากกว่าคนสูบบุหรี่สูงถึง 5 เท่า
กัญชาเป็นยารักษาโรค/ภาวะอาการที่สามารถใช้ยากัญชาได้

6 โรค/ภาวะอาการ ที่สารกัญชาได้ประโยชน์ในการรักษา โดยมีข้อมูลวิชาการสบับสนุนชัดเจน ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด

 • โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา
 • ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
 • ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วย AIDS ที่มีน้ำหนักน้อย
 • การเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง หรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต

4 กลุ่มโรค / ภาวะ ที่น่าจะได้รับประโยชน์จากสารกัญชา แต่ยังต้องการงานวิจัยสนับสนุนเพิ่มเติม

 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคอัลไซเมอร์
 • โรคปลอกประสาทอักเสบอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง)
 • โรคอื่น ๆ ที่มีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการว่าน่าจะได้ประโยชน์
คนที่ไม่สามารถใช้ยากัญชาได้
 • กำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • มีความเสี่ยงสูงในการทำร้ายตนเอง
 • โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว โรคจิตจากสารเสพติด โรคจิตเภท
 • รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตับ โรคไต ที่มีอาการรุนแรง
 • มีประวัติแพ้สารสกัดกัญชา

เว็บข่าวกัญชา :: weedbong420.com

เว็บไซต์แฟนเพจสนุก :: Weedzbong420