กัญชารักษา โรคพาร์กินสัน (Parkinson)

รู้หรือไม่_H1

กัญชารักษาโรค พาร์กินสัน (Parkinson) by weedbong420.com

กัญชารักษาโรค พาร์กินสัน ผู้ป่วยที่ประสบกับปัญหานี้ส่วนมากแล้ว จะต้องมีการรักษาโดยใช้ยาทางการแพทย์ แล้วมีการทำกายภาพบำบัดร่วมด้วย เพื่อให้หายเป็นปกติ เมื่อไม่นานมานี้ มีการวิจัยโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ได้นำกัญชา เข้ามาใช้ในกลุ่มของอาการผู้ป่วยนี้ด้วย ที่เข้าไปเจาะลึกถึงข้อมูลเพิ่มเติมว่า กัญรักษาโรค ได้จริงใช่หรือไม่

โรคนี้เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากสมอง ในความสมดุลของสารไม่เท่ากัน ทำให้การควบคุมร่างกาย การทรงตัวต่างๆ ไม่เป็นไปตามปกติ การเรียนรู้ การเดิน อารมณ์ และอื่นๆ มีแต่ความช้ามาก ที่เห็นได้ชัดเจนคืออาการที่สั่น มีกล้ามเนื้อที่เกร็ง ทรงตัวไม่ค่อยได้ ในการให้ยานั้นจะทำให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้ ลดการอักเสบของสมองที่เกิดขึ้น แล้วยังมีการหลั่งสารสื่อประสาทการทำงานได้ดีมาก ในการวิจัยที่ได้ทดลองศึกษาดูพบว่า ลองให้มีการใช้สารสกัดของกัญชา ประมาณวันละ 2 ไปจนถึง 5 หยดในแต่ละวัน ถือว่าปริมาณนี้ยังมีความปลอดภัยที่สูงอยู่ โดยก่อนที่จะมีการหยดนั้น ผู้ป่วยใช้ชีวิตด้วยความเจ็บปวด และมีปัญหาอยู่ตามเดิม แต่เมื่อได้ทดลองใช้ไปแล้ว ไม่ส่งผลเสียแต่อย่าใด ช่วยทำให้คุณภาพของการนอนดีขึ้นมาก และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แล้วไม่มีอาการที่ข้างเคียงขึ้นมารุนแรงแต่อย่างใด ระบบการทำงานของไต ตับ ไม่เกิดปัญหาแม้แต่น้อย แต่ในบางท่านอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้ ทำให้ต้องมีการปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา และต้องใช้ด้วยความระวังสูง สำหรับโรคนี้แล้วไม่สามารถที่จะหายขาดได้แต่อย่างใด ทำได้เพียงแค่รักษาให้อาการเกิดความทรงตัวได้เท่านั้น ต้องมีการศึกษาผลข้างเคียงอีกหลายบุคคล และส่วนที่สำคัญมากในโรคนี้คือ การที่ต้องทำกายภาพบำบัดให้ได้ มีการเคลื่อนไหวร่างกายให้มากที่สุด มีการรักษาโดยแพทย์ ไม่ปล่อยละเลย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการรักษาได้มากที่สุก

จากการที่ได้ทดลองใช้สารสกัดกัญชาแล้ว ส่งผลดีต่อผู้ป่วยอย่างเห็นได้ชัดคือคุณภาพของการนอน ที่สามารถนอนได้เป็นปกติตามเดิม ไม่มีอันตรายต่อผู้ป่วย หลับได้สบาย ระบบประสาทมีการทำงานที่ดีขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตได้ดี มีความสุขในการใช้ชีวิต โดยใช้ปริมาณสารสกัดที่พอดี ตามที่แพทย์เห็นสมควรว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่รักษา โดยการรักษาครั้งนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ เพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียง ถ้าหากว่าจะใช้เพื่อการรักษา ต้องถูกกฎหมายและได้รับการอนุญาตแล้ว จะทำให้รักษาได้ถูกวิธีและไม่อันตรายต่อร่างกาย อย่างที่เห็นแล้วว่าไม่ได้ช่วยให้หายได้ แต่เป็นการบรรเทาเท่านั้

เครคิต : weedbong420.com